Resultat på mentalbeskrivning

Vid Mh-beskrivning används en skala från 1 till 5 för varje moment.
1 motsvarar en låg intensitet i hundens reaktion och 5 visar en hög intensitet.
I vissa moment önskas en hög intensitet och i andra en låg, helt beroende på vilken ras som beskrivs.

Vill du läsa/lära mer om mentalbeskrivning så rekomenderar jag varmt Geneticas hemsida.

Namn
föd.dat
Dat 1a.
Kontakt:
hälsn
1b.
Kontakt:
sammarb
1c.
Kontakt:
hantering
2a.
Lek:
leklust
2b.
Lek:
gripand
2c.
Lek:
dragkamp
3a.
Jakt
för-
följande
3b.
Jakt
Gripande
4.
Akti-
vitet
5a.
Avst.lek:
intresse
5b.
Avst.lek:
hot/agg
5c.
Avst.lek:
nyfikenh.
5d.
Avst.lek:
leklust
5e.
Avst.lek:
Samarb
6a.
Överraskn:
rädsla
6b.
Överraskn:
hot/agg
6c.
Överraskn:
nyfikenh
6d.
Överraskn:
kvarst
rädsla
6e.
Överraskn:
kvarst
intr.
7a.
Ljudkänsl:
rädsla.
7b.
Ljudkänsl:
nyfikenh.
7c.
Ljudkänsl:
kvarst.
rädsla
7d.
Ljudkänsl:
kvarst.
intr
8a.
Spöken:
hot/agg
8b.
Spöken:
kontroll
8c.
Spöken:
rädsla
8d.
Spöken:
nyfikenhet
8e.
Spöken:
kontakt
9a.
Lek2:
leklust
9b.
Lek2:
gripande
10.
Skott
Greven
970624
980919 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 4 3 2 2 2 2 5 1 1 3 4 4 2 3 4 3 2
Foxy
991012
011111 4 3 4 4 4 2 4 4 2 4 3 4 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 5 2 1 2 4 2 2 4 4 3 3
Ronja
000216
020427 4 4 3 4 3 1 4 4 3 4 2 4 1 5 3 3 5 1 2 4 2 5 2 1 3 2 3 2 1 1 4 3 2
Bailey
990925
020428 4 4 4 4 3 2 2 4 1 4 5 3 2 1 1 1 3 1 5 1 1 4 5 1 1 3 4 5 1 1 4 4 4
Maestro
010219
020629 3 3 2 4 4 2 2 3 1 3 3 3 1 1 1 1 5 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 1 3 3 4 2
Barolo
990925
020817 4 4 3 4 3 3 1 1 1 1 4 2 1 5 4 5 3 1 2 1 2 3 3 2 2 3 4 5 1 3 4 3 3
Flisan
000810
020920 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 4 3 1 5 3 3 3 4 4 1 1 2 5 1 1 3 5 3 4 4 3 3 1
Aila
000810
021026 5 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 1 5 2 2 1 3 2 1 2 3 5 1 3 3 4 2 3 5 4 3 4
Civas
000810
030405 4 4 4 3 3 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 4 1 1 3 5 1 1 3 3 3 2 3 1 1 3

Namn
föd.dat
Dat 1a.
Kontakt:
hälsn
1b.
Kontakt:
sammarb
1c.
Kontakt:
hantering
2a.
Lek:
leklust
2b.
Lek:
gripand
2c.
Lek:
dragkamp
3a.
Jakt
för-
följande
3b.
Jakt
Gripande
4.
Akti-
vitet
5a.
Avst.lek:
intresse
5b.
Avst.lek:
hot/agg
5c.
Avst.lek:
nyfikenh.
5d.
Avst.lek:
leklust
5e.
Avst.lek:
Samarb
6a.
Överraskn:
rädsla
6b.
Överraskn:
hot/agg
6c.
Överraskn:
nyfikenh
6d.
Överraskn:
kvarst
rädsla
6e.
Överraskn:
kvarst
intr.
7a.
Ljudkänsl:
rädsla.
7b.
Ljudkänsl:
nyfikenh.
7c.
Ljudkänsl:
kvarst.
rädsla
7d.
Ljudkänsl:
kvarst.
intr
8a.
Spöken:
hot/agg
8b.
Spöken:
kontroll
8c.
Spöken:
rädsla
8d.
Spöken:
nyfikenhet
8e.
Spöken:
kontakt
9a.
Lek2:
leklust
9b.
Lek2:
gripande
10.
Skott
Kasper
010924
030424 4 4 4 5 4 3 2 1 1 1 3 3 1 3 3 2 3 1 2 1 1 5 4 1 1 3 3 4 1 3 4 4 1
Frida
010219
020920 4 4 4 4 4 4 1 4 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 2 2 2 4 5 5 1 2 4 4 1
Tintin
990925
030329 3 1 2 4 4 3 4 4 3 5 2 3 1 4 2 2 4 1 2 1 1 5 2 2 1 2 4 2 1 1 4 4 4
Flisa
010219
030913 4 4 2 4 4 4 1 4 1 3 2 3 1 2 5 3 3 2 3 1 2 4 5 1 3 3 4 1 2 3 4 4 1
Lexie
010924
040424 4 4 2 4 3 1 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 3 2 5 1 1 5 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 5
Nelly
991012
040619 4 3 3 4 4 3 2 2 1 1 2 3 1 4 4 2 3 1 5 1 1 2 2 1 2 3 4 2 3 3 3 4 3
Leo
991012
040815 3 3 3 3 3 1 2 4 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 2 4 1 1 3 1 1 3 3 4 1
Tejo
020618
040813 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 1 5 3 3 2 2 5 1 2 2 5 1 1 1 3 1 5 4 4 3 5
Arish
030521
040829 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 4 3 3 2 4 2 2 3 1 2 3 2 1 1 4 4 5 3 3 4 4 1

Namn
föd.dat
Dat 1a.
Kontakt:
hälsn
1b.
Kontakt:
sammarb
1c.
Kontakt:
hantering
2a.
Lek:
leklust
2b.
Lek:
gripand
2c.
Lek:
dragkamp
3a.
Jakt
för-
följande
3b.
Jakt
Gripande
4.
Akti-
vitet
5a.
Avst.lek:
intresse
5b.
Avst.lek:
hot/agg
5c.
Avst.lek:
nyfikenh.
5d.
Avst.lek:
leklust
5e.
Avst.lek:
Samarb
6a.
Överraskn:
rädsla
6b.
Överraskn:
hot/agg
6c.
Överraskn:
nyfikenh
6d.
Överraskn:
kvarst
rädsla
6e.
Överraskn:
kvarst
intr.
7a.
Ljudkänsl:
rädsla.
7b.
Ljudkänsl:
nyfikenh.
7c.
Ljudkänsl:
kvarst.
rädsla
7d.
Ljudkänsl:
kvarst.
intr
8a.
Spöken:
hot/agg
8b.
Spöken:
kontroll
8c.
Spöken:
rädsla
8d.
Spöken:
nyfikenhet
8e.
Spöken:
kontakt
9a.
Lek2:
leklust
9b.
Lek2:
gripande
10.
Skott
Mirbat
010924
050409 3 4 3 4 4 4 1 1 1 1 2 3 1 4 4 5 2 1 3 1 1 2 4 1 1 2 4 2 4 4 4 3 1
Kea
971115
050409 3 3 2 4 3 2 2 1 1 1 2 3 1 5 3 3 3 1 2 1 1 2 5 1 1 1 4 1 1 2 3 3 1
Borsa
030731
050409 4 4 3 4 4 3 3 1 3 1 3 2 1 1 1 1 3 3 2 1 2 1 4 1 1 3 4 2 3 3 4 3 1
Wakrah
030521
050612 4 4 4 3 2 2 1 3 1 1 3 3 2 1 1 1 5 1 2 1 1 3 4 1 1 2 4 3 1 4 2 1 5
Rayan
030521
050612 4 4 4 4 4 3 3 1 2 1 2 3 3 3 1 5 3 3 3 1 2 3 5 1 2 3 4 4 2 4 4 4 1
Gucci
010219
050612 3 3 4 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 3 2 2 1 1 3 2 1 1 3 4 5 2 4 1 1 1
Kess
020618
050612 2 4 4 3 3 2 3 4 1 2 3 2 2 1 1 1 3 3 1 4 1 3 4 3 1 3 4 4 1 1 3 3 3
Kevin
030731
050612 4 4 4 4 3 3 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 3 3 1 2 1 3 2 2 1 2 4 1 1 1 3 2 1
Mamaia
030731
050612 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 1 1 1 1 3 1 4 1 2 2 5 1 2 3 4 3 1 1 4 4 1

Namn
föd.dat
Dat 1a.
Kontakt:
hälsn
1b.
Kontakt:
sammarb
1c.
Kontakt:
hantering
2a.
Lek:
leklust
2b.
Lek:
gripand
2c.
Lek:
dragkamp
3a.
Jakt
för-
följande
3b.
Jakt
Gripande
4.
Akti-
vitet
5a.
Avst.lek:
intresse
5b.
Avst.lek:
hot/agg
5c.
Avst.lek:
nyfikenh.
5d.
Avst.lek:
leklust
5e.
Avst.lek:
Samarb
6a.
Överraskn:
rädsla
6b.
Överraskn:
hot/agg
6c.
Överraskn:
nyfikenh
6d.
Överraskn:
kvarst
rädsla
6e.
Överraskn:
kvarst
intr.
7a.
Ljudkänsl:
rädsla.
7b.
Ljudkänsl:
nyfikenh.
7c.
Ljudkänsl:
kvarst.
rädsla
7d.
Ljudkänsl:
kvarst.
intr
8a.
Spöken:
hot/agg
8b.
Spöken:
kontroll
8c.
Spöken:
rädsla
8d.
Spöken:
nyfikenhet
8e.
Spöken:
kontakt
9a.
Lek2:
leklust
9b.
Lek2:
gripande
10.
Skott
Resita
030731
050508 4 4 4 4 3 3 3 4 2 5 2 3 1 1 1 1 5 1 2 1 2 3 4 1 3 1 3 4 1 2 4 3 2
Wille
991012
050917 3 3 4 4 4 3 2 1 1 1 2 3 2 3 4 2 2 2 4 1 1 1 5 1 1 3 5 1 3 4 4 4 1
Nellie
030521
051016 4 4 3 3 4 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 2 2 3 3 5 1 2 2 3 4 5 3 4 2 2 1
Malo
981025
030406 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 2 3 5 1 2 2 5 1 3 5 5 4 4 5 4 3 3
Polo
981025
021026 4 4 3 4 4 3 4 1 3 1 2 3 1 5 4 2 1 1 5 1 2 1 5 1 1 3 5 2 5 5 4 4 2
Tara
040302
060408 4 3 4 4 4 2 4 4 2 5 3 3 1 3 3 2 3 2 4 1 2 3 2 1 1 3 4 5 1 5 4 4 5
Tea
040302
060408 5 4 5 4 3 3 4 4 3 5 5 5 1 5 4 3 1 1 3 1 1 1 5 1 1 3 5 3 3 4 4 4 1
Båtsman
020618
060520 5 5 5 5 5 3 2 4 1 3 3 3 1 4 4 3 2 3 1 1 1 3 1 4 1 3 5 1 4 5 4 4 5
Liza
040302
060728 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 1 1 1 1 2 4 3 3 2 3 2 3 1 4 5 2 2 3 4 3 3

Namn
föd.dat
Dat 1a.
Kontakt:
hälsn
1b.
Kontakt:
sammarb
1c.
Kontakt:
hantering
2a.
Lek:
leklust
2b.
Lek:
gripand
2c.
Lek:
dragkamp
3a.
Jakt
för-
följande
3b.
Jakt
Gripande
4.
Akti-
vitet
5a.
Avst.lek:
intresse
5b.
Avst.lek:
hot/agg
5c.
Avst.lek:
nyfikenh.
5d.
Avst.lek:
leklust
5e.
Avst.lek:
Samarb
6a.
Överraskn:
rädsla
6b.
Överraskn:
hot/agg
6c.
Överraskn:
nyfikenh
6d.
Överraskn:
kvarst
rädsla
6e.
Överraskn:
kvarst
intr.
7a.
Ljudkänsl:
rädsla.
7b.
Ljudkänsl:
nyfikenh.
7c.
Ljudkänsl:
kvarst.
rädsla
7d.
Ljudkänsl:
kvarst.
intr
8a.
Spöken:
hot/agg
8b.
Spöken:
kontroll
8c.
Spöken:
rädsla
8d.
Spöken:
nyfikenhet
8e.
Spöken:
kontakt
9a.
Lek2:
leklust
9b.
Lek2:
gripande
10.
Skott
Rafiki
040302
061028 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 1 4 4 4 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 5 5 1 1 4 3 2

Personligen så saknar jag en rad i slutet där beskrivaren kan anteckna lite om utslaget på moment 10/ Skott. Har det blivit 2-4 poäng vore det bra om det antecknades om det beror på intresse eller av rädsla.

Har vid flera mentalbeskrivningar sett hundar som får tre eller fyra på grund av stort intresse för skytten/skotten, och andra hundar som får samma poäng men då på grund av osäkerhet/rädsla.

Därför bör man aldrig enbart se till moment 10, utan att samtidigt bedöma hela beskrivningen och helst höra sig för med föraren, för att få en förståelse om vad moment 10 säger.

Många som har retriever har redan från valpstadiet tränat sin hund i jakt, vilket för en del individer innebär att de är mycket intresserade av skotten.

  Antal
avbytna
Antal
genom-
förda
1a.
Kontakt:
hälsn
1b.
Kontakt:
sammarb
1c.
Kontakt:
hantering
2a.
Lek:
leklust
2b.
Lek:
gripand
2c.
Lek:
dragkamp
3a.
Jakt
för-
följande
3b.
Jakt
Gripande
4.
Akti-
vitet
5a.
Avst.lek:
intresse
5b.
Avst.lek:
hot/agg
5c.
Avst.lek:
nyfikenh.
5d.
Avst.lek:
leklust
5e.
Avst.lek:
Samarb
6a.
Överraskn:
rädsla
6b.
Överraskn:
hot/agg
6c.
Överraskn:
nyfikenh
6d.
Överraskn:
kvarst
rädsla
6e.
Överraskn:
kvarst
intr.
7a.
Ljudkänsl:
rädsla.
7b.
Ljudkänsl:
nyfikenh.
7c.
Ljudkänsl:
kvarst.
rädsla
7d.
Ljudkänsl:
kvarst.
intr
8a.
Spöken:
hot/agg
8b.
Spöken:
kontroll
8c.
Spöken:
rädsla
8d.
Spöken:
nyfikenhet
8e.
Spöken:
kontakt
9a.
Lek2:
leklust
9b.
Lek2:
gripande
10.
Skott
Medel för rasen 20 590 3,7 3,5 3,3 4,0 3,5 2,7 3,2 3,2 2,6 2,6 2,9 2,9 1,4 2,5 2,2 2,1 3,1 1,9 2,6 2,0 1,8 3,2 3,4 1,7 1,7 2,4 3,8 3,4 2,2 3,2 3,7 3,3 2,3
Medel för kenneln 0 37 3,8 3,6 3,5 3,9 3,5 2,6 2,6 2,9 1,8 2,5 2,6 3,1 1,3 2,7 2,4 2,2 2,9 2,0 2,8 1,5 1,6 2,9 3,5 1,5 1,5 2,7 4,0 2,9 2,2 3,1 3,5 3,2 2,3


e-mail: Foxy Farm´s kennel

Loggo Foxy Farm´s kennel
Copyright © 2000-2006 M-L LAGANDER
Tillbaka till första sidan