MENTALBESKRIVNING

Text: Sandra Janson, Foto: Sofia Henningsson

Momenten i MH beskrivningen    

AILA OCH POLO PÅ MENTALBESKRIVNING

Underliga figurer, överraskningsmoment, skrammelljud, skott och spöken - inte undra på att både Aila och Polo, av rasen Nova Scotia Duck Tolling Retriever, "tollare", var ganska så trötta efter att ha genomgått brukshundklubbens mentalbeskrivning.
Under ca 45 min hade de utsatts för en mängd olika tester av skilda slag för att domaren Yvonne Brink skulle ges möjlighet att granska deras reaktioner.En mentalbeskrivning är, precis som det låter, en slags beskrivning av hundens mentalitet.
Vid ett provtillfälle arrangeras en mängd olika situationer, däribland flera överraskningsmoment, där hundens reaktioner beskrivs enligt en intensitetsskala från 1 till 5.
Sammantaget får man således en bild av hundens mentalitet uppdelad i en mängd ämnesområden såsom kontaktbeteende, jaktlust, ljudkänslighet och skottreaktion.


Sofia Henningsson, ägare till Polo, och undertecknad, ägare till Aila, hade anmält oss via Svenska Brukshundklubben och fått plats vid ett beskrivningstillfälle på Södertälje Brukshundklubb.

Då vi anlände vid lunchtid hade några hundar redan genomfört testet och dagens resterande fyra hundar skulle gå sitt på eftermiddagen.

Vid detta tillfälle testades flera olika raser, däribland gordon setter, finsk lapphund och boxer. Alla hundar genomgår precis samma granskning och resultaten kan därför variera väldigt, beroende på om det t.ex. är en bruks- eller vallhund.En hund blir inte godkänd eller underkänd, då mentalbeskrivningen inte är ett test i den bemärkelsen. Men de olika värdetalen som hunden får är mer eller mindre önskvärda ur avelssynpunkt och med tanke på vad man vill kunna använda sin hund till, t.ex. jakt, räddning eller i huvudsak sällskap.

En del av nyttan med mentalbeskrivningen ligger just i dess användbarhet som avelsverktyg.
Dels ger det uppfödare möjlighet att kunna utvärdera tidigare kombinationer, dels kan mentalbeskrivningsresultat kan vara till stor hjälp vid t ex val av hanhund till en avelstik.
Som valpköpare ger det också möjlighet att bilda sig en uppfattning om föräldradjurens mentala status vid val av valp.
För hundägarens del är beskrivningsresultatet av intresse vid den vidare utbildningen/träningen av hunden för att kunna anpassa träningen på ett bra sätt till hundens mentala egenskaper.Att det krävs en hel del resurser från arrangörens sida blev Sofia och jag varse efter att ha fått se hur det hela gick till.

"Personalmässigt" behövs en domare som i det här fallet kallas mentalbeskrivare. Han eller hon betraktar hur hunden reagerar vid varje moment och fyller i intensitetsvärden mellan 1 och 5 i ett protokoll. Vid första momentet som är kontakt med en främmande människa får hunden
t ex en 5:a om den uppvisar ett intensivt kontaktbeteende och hoppar mot personen, medan hunden får en 1:a om den avvisar kontakt och morrar.

Som "guide" genom hela beskrivningen fungerar en testledare som hela tiden berättar vad man ska göra (och inte göra) etc.

Dessutom behövs ett flertal funktionärer. Testet utförs på en specialbyggd bana.Det är viktigt att man "låter hunden vara hund" vid beskrivningen, då det är hundens egenskaper man vill testa. Som förare ska man därför vara väldigt neutral för att inte störa eller påverka hunden med några kommandon etc. Detta var inte så lätt då man är så van vid att på olika sätt kommunicera med sin hund, men vår testledare påminde oss vid behov.

Så var det då dags att sätta igång och visst pirrade det lite i magen, mest av nyfikenhet över hur ens hund skulle komma att reagera, skulle det stämma med vad vi hade trott?De ingående momenten i mentalbeskrivningen är som följer: (förklaringarna är från Svenska Brukshundklubbens informationsmaterial)

 1. Kontakt
  Hundägare och hund går runt bland åskådarna och hunden ges tillfälle att passera runt människorna. Testledaren tar sedan den kopplade hunden och förflyttar sig ett litet stycke från ägaren och försöker skapa kontakt och inbjuda till samarbete. Tillbaka hos föraren hanterar testledaren hunden genom att känna på dennes bål, bröstkorg, titta på tänder och ben. Beskrivaren iakttar hundens reaktioner vid kontakt och i samarbete med främmande människa och hur den låter sig hanteras av testledaren. önskvärt är att en hund inte visar sig reserverad eller överdrivet inställsam och att den kan engagera sig i samarbete med andra människor.

  mh1.jpg
  Aila passar på att också hälsa på testledaren.
 2. Lek
  Leken sker mellan testledaren och hunden. Hunden lockas att leka med en trasa, den får tillfälle att både dra i trasan och jaga efter den då den kastas iväg. Beskrivaren tittar på hundens vilja att samarbeta med en människa, lusten att jaga ifatt och gripa en trasa och hur engagerad den är i leken. Då en hund skall utbildas, underlättar det om det går att engagera den i någon form av föremålslek och att den då visar samarbetsvilja.

 3. Jakt
  I detta moment beskrivs hundens jaktlust. Hunden ges tillfälle att jaga efter en "hare", det vill säga en trasa som dras i zick-zack mönster. Beskrivaren tittar på hundens intresse att följa efter, hur snabbt den startar och vad den tar sig för med bytet när den hittat det.

  mh2.jpg
  mh3.jpg
  Aila ser "haren" fara iväg... ...och är snart ifatt!
 4. Aktivitetsnivå
  I momentet aktivitetsnivå beskrivs hur hunden beter sig då det inte händer något runt den. Under tre minuter skall hundägaren stå stilla med hunden kopplad. Beskrivaren tittar då på hur hunden beter sig. önskvärt är att hundar kan växla mellan aktivitet och passivitet och i det senare skedet förhålla sig lugna och stilla.

 5. Avståndslek
  I detta moment ges hunden tillfälle att söka upp och engagera sig i en lek på avstånd från hundägaren. Här agerar en figurant på ca 40 meters avstånd från hunden. Figuranten är iklädd en stor kappa och kan för vissa hundar därför te sig lite mystisk. Denne bollar med ett föremål och lockar till lek. Därefter försvinner figuranten i ett naturligt buskage och hunden släpps för att ges tillfälle att söka upp figuranten. Det fordras här att hunden är nyfiken och vill lämna sin förare. När hunden kommer fram till figuranten, har denne tagit av sig kappan och påbörjar en lek med hunden. Beskrivaren tittar på hundens nyfikenhet, vilja och mod att lämna föraren för att undersöka figuranten och om den är intresserad av att påbörja en lek med denne.

  mh4.jpg
  Aila spanar in den något mystiska figuranten som ingår i momentet avståndlek.

 6. Överraskning
  I detta moment kommer hunden att utsättas för en visuell överraskning genom att en uppstoppad mansoverall plötsligt dras upp framför den. Här reagerar hundar på mycket olika sätt, vissa blir rädda, andra blir arga. Det viktiga är att hunden både reagerar och avreagerar. Det vill säga att rädslan eller misstänksamheten släpper och att den kan ta kontakt med overallen. Den ges tillfälle att avreagera genom att den, efter anvisningar, tillsammans med föraren får röra sig fram och tillbaka runt overallen ett antal gånger. När hundägaren stannar vid overallen ges hunden tillfälle att lukta på den. Hundägaren får stödja och hjälpa hunden på bästa sätt. Beskrivaren tittar på hundens nyfikenhet och förmåga att avreagera och hur mycket stöd den behöver från sin förare.

  mh5.jpg

 7. Ljudkänslighet
  I detta moment utsätts hunden för en akustisk överraskning i form av skrammel. Det är en kedja som dras på en korrugeras plåt. Beskrivaren tittar framförallt på hur lång och omfattande reaktionen är och på vilket sätt hunden kommer över en eventuell rädslereaktion.

 8. Spöken
  I detta moment avser man att beskriva hundens reaktion inför hotfulla rörliga föremål som långsamt närmar sig hunden. Två människor är utklädda till spöken. ögon och mun är kraftigt svart markerade, just detta bidrar till att hunden känner ett hot. Det är viktigt att vinden blåser från hunden, så att den inte kan identifiera spökena som människor. De rör sig stereotypt så att hunden inte känner igen ett mänskligt rörelsemönster. När spökena kommit ca 4 meter från hunden skall de vända sig om, så att hotet minskar och hunden ges tillfälle att gå fram för att undersöka och hälsa. Beskrivaren tittar på hundens förmåga att stå emot hotet och om den visar vilja att försvara sig själv och sin ägare samt vilket intresse den visar av att undersöka spökena då de vänt. Utifrån perspektivet att mentalbeskrivningen skall selektera hundar för avel och utbildning, är det viktigt att få kännedom om hur de reagerar inför hotfulla situationer och hur de löser dessa. Hundägaren får också information om hur hunden uppträder i sådana lägen.

  mh6.jpg
  Aila släpper inte spöket med blicken.

 9. Leklust
  I moment 2 beskrevs hundens leklust. Hunden har därefter utsatts för upplevelser som kan ha påverkat den i skiftande riktningar. Det är därför av intresse att åter se hur leklysten den är.

 10. Skottprov
  Slutligen beskrivs hundens reaktion i samband med skottlossning. En skytt är gömd 20 meter från hunden. Hunden prövas såväl i aktivitet i form av lek med trasa, som i passivitet och nu är det föraren som ges tillfälle att leka med hunden.
Jodå, Polo och Aila reagerade i stort som vi hade trott och det var verkligen en både spännande och givande upplevelse att vara med om.

Jag rekommenderar dig att ta chansen att anmäla din hund till en mentalbeskrivning, vilket görs via Svenska Brukshundklubben. Hunden skall vara minst tolv månader gammal, men någon övre åldersgräns finns inte.

En annan möjlighet för dig som är nyfiken och vill lära dig mer är att gå med som åskådare vid en mentalbeskrivning, vilket är helt tillåtet.

Information om kommande mentalbeskrivningar finns i tävlingskalendern

Vill du läsa/lära mer om mentalbeskrivning så rekomenderar jag varmt Geneticas hemsida.

Text: Sandra Janson Foto: Sofia Henningsson


e-mail: Foxy Farm´s kennel

Loggo Foxy Farm´s kennel
Copyright © 2000-2002 M-L LAGANDER
Tillbaka till första sidan